Stråkföreningen

fiol2

I skolans stråkförening samlas alla vi som vill spela stråkinstrument tillsammans. Vad vi spelar väljer vi själva. Alla med stråkinstrument är välkomna.