Vaktmästeri/Lokalvård

Christoffer Hallén

Vaktmästare. Tel 010 - 172 20 07
christoffer.hallen@lme.nu

Jon Krantz

Vaktmästare. Tel 010 - 172 20 07
jon.krantz@lme.nu

Alicia Ugarte

Lokalvårdare. Tel 010 - 172 20 00 (vxl)

Rosario Bustamante Cabrejos

Lokalvårdare. Tel 010 - 172 20 00 (vxl)