Skolans elevhälsoteam

LM Engströms gymnasium vill värna om hela människan. En viktig del i detta arbete är att se till att vi är väl rustade med resurspersoner, som kan möta elevernas olika behov.

Vår elevhälsa består av två skolsköterskor, en skolläkare, en specialpedagog, en kurator samt SYV. Dessa har ett nära samarbete med skolledningen och klassernas mentorer. Arbetets mål är att snabbt fånga upp de olika behov som våra elever  har under sina år på LM.