Per Bodemar
Ordförande
per@din-bok.se

Maria Flising
Ansvarig för skolutveckling
maria.flising@lme.nu