Per Bodemar
Ordförande
per.bodemar@lme.nu

Maria Flising
Sammankallande för skolutskottet
maria.flising@lme.nu

Ytterligare personer i styrelsen:

Marcus Björck, Lars Brandt, Mats Eskhult, Roland Gustafsson, Göran Landgren, David Lyche och vakant.