Studieresorna på LM

LM har de senaste åren haft studieresor till olika resmål, beroende av vilken årskurs man går i.

Stockholmsresan
I oktober i åk 2 åker vi (alla 2:or) till Stockholm under 3 dagar. Vi besöker bl. a. Riksdagen och vårt kungliga slott. Våra naturvetare brukar besöka Cosmonova/Naturhistoriska museet och Samhällsvetarna Vasamuséet. Någon av kvällarna går vi på någon av teatrarna i vår huvudstad.

Romresan
Samhällsvetarna läser kursen Kultur och idehistoria. Som en del i denna kurs ingår en resa till Rom

Körresa
Estetklasserna åker på en körresa – resmål varierar

Rumänienresan
Ett stort engagemang i vår biståndsförening kan betyda att man får möjlighet att åka ner till Rumänien i 3:an för att se på plats hur pengarna vi samlar in används.

Språkutbyte
Elever som läser tyska har möjlighet att ha ett utbyte med en skola i Tyskland. Detta sker i samarbete med Hvitfeldtska Gymnasiet åk 1 och 2.