Teaparty

LM Engströms gymnasium är inte bara en ”privat skola” utan också en personlig skola. Ett verktyg för att skapa personlig kontakt och trygg relation mellan rektor och elever är Rektors teaparty. En trevlig och lite högtidlig tradition där eleverna i årskurs 1 får presentera sig för rektor. Rektor Anders Svensson berättar om om skolans historia och profil. 

Elever och rektor dricker tea och samtalar kring LM Engströms gymnasium