Teaparty

L M Engströms Gymnasium är ju inte bara en privat skola utan också en personlig skola. Ett verktyg för att skapa personlig kontakt och trygg relation mellan rektor och elever är Rektors teaparty. En trevlig och lite högtidlig tradition där eleverna i årskurs 1 får presentera sig för rektor. Rektor Fredrik Sidenvall berättar om om skolans historia och profil. Samtidigt försöker han lära sig de nya elevernas namn.