Anders Svensson, rektor och skolchef

Anders Svensson
Rektor
anders.svensson@lme.nu
010 – 172 20 01

Kristina Hultgren, biträdande rektor

Kristina Hultgren
Biträdande rektor
kristina.hultgren@lme.nu
010 – 172 20 02

Arvid Bååth, biträdande rektor

Arvid Bååth
Biträdande rektor (info åk 9/antagning)
arvid.baath@lme.nu
010 – 172 20 03

Gunilla Hugosson, biträdande rektor

Gunilla Hugosson
Biträdande rektor
gunilla.hugosson@lme.nu
010-172 20 04