Idrottsakademin

Vi som engagerar oss i LM Engströms idrottsakademi arbetar med många olika idrottsrelaterade aktiviteter under skolårens gång. Vi anordnar möten där akademins ledamöter, medlemmar och klassrepresentanter för fram åsikter om vilka frågor vi vill driva och vad för slags idrotts- och aktivitetsevenemang som kan vara intressanta att anordna under läsåret.

I idrottsakademin ser vi även till att upplysa skolans elever om alla de olika skol-DM och skol-SM man har möjlighet att medverka i. Vi organiserar också skolans medverkan i dessa DM, så som laguttagningar, turneringsanmälansavgifter, match- och samlingstider. LM Engström har många gånger varit framgångsrika i olika skolmästerskap.

Bild på en elevförening - idrotssakademin