Krister

Krister är LM Engströms kristna skolgrupp som samlas i skolans kapell efter samlingen i kyrkan och i skolcafét på Godfika. Syftet är att göra Jesus känd, trodd, lydd och älskad på skolan och att växa som människa i relation till oss själva, varandra och vår omvärld. De brukar be, lovsjunga och dela Guds ord på samlingarna. Krister anordnar läger och andra events för att stärka gemenskapen och lära sig mer om Gud.

På facebook heter gruppen ”Krister- LM Engströms Kristna Skolgrupp”

Alla elever är välkomna att vara en del av gemenskapen!

Fridens liljor önskar Krister