Om skolan

En fana med LM Engströms logga på

Fristående gymnasium

LM Engströms gymnasium är en fristående gymnasieskola med kristen profil. Skolan ligger mitt i centrala Göteborg och har en lång tradition när det gäller utbildning. Skolan har ändrat karaktär under åren och är idag ett modernt gymnasium med traditionell inriktning. Skolans huvudman är Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse.

Antal elever

Elevantalet har under de senaste åren varit ungefär 570 st och antalet lärare och övrig personal är 60 st. Det gör att LM Engströms gymnasium har den lilla skolans fördelar med positiv och lugn studiemiljö men också den större skolans valmöjligheter.

Program

Skolan erbjuder i Gy2011 fyra program med lite olika inriktningar:

Antagning

Antagningen sker via antagningsenheten i Göteborgsregionen. Man söker på betygen från grundskolan till samtliga program. Sökande till Musikprogrammet erbjuds möjlighet att göra ett test som kan höja betygspoängen.