Naturvetenskapsprogrammet – NA

Elever som laborerar i kemi

På Naturvetenskapsprogrammet kommer du att utveckla en bred ämneskunskap med fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Kunniga och engagerade lärare leder dig genom ett laborativt, problemlösande och undersökande arbetssätt fram till en ökad förståelse för vilka möjligheter vi människor har att påverka vår miljö och vår omgivning både nationellt och internationellt. Språk och matematik är viktiga redskap i denna process. Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet och förbereder dig väl för högre studier.

Natur på LM

 • Studiemotiverande miljö
 • Laborativt arbetssätt
 • Exkursioner med t ex kikare och vadarstövlar
 • Spännande studiebesök i närområdet
 • Diskussioner och seminarier som ger dig tvärvetenskaplig förståelse
 • En miljö präglad av engagemang och kreativitet
 • Regelbunden räknestuga i matematik och fysik samt språkresurs
 • Stockholmsresa med Nobelpriset i fokus i årskurs 2
 • Möjlighet att läsa ytterligare språk (Moderna språk steg 4, Engelska 7 och Latin)
 • Medicinsk fördjupningskurs
 • Musikprofil för dig som spelar instrument och/eller sjunger
 • Skånerresa där vi besöker Naturvetenskapsdagarna på Lunds Universitet i årskurs 3

Musikprofil på Natur
Om du spelar instrument och/eller sjunger och vill ha möjlighet att göra det tillsammans med andra under dina år på gymnasiet är detta en profil för dig. Då läser du utöver kurserna på naturprogrammet även Ensemble 1 – 100p (i 1:an), Gehörs- och musiklära 1 – 100p (i 2:an) samt möjlighet att tentera Instrument eller Sång – 100p. Utökad studieplan ger möjlighet att få full meritpoäng och behörighet.

Inriktning naturvetenskap
Kurser inom inriktningen:
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Inriktningen naturvetenskap och samhälle
Kurser inom inriktningen:
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Matematik 4 och/eller Moderna språk