Naturvetenskapsprogrammet – NA

På NA kommer du att utveckla en bred ämneskunskap med fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Kunniga och engagerade lärare leder dig genom ett laborativt, problemlösande och undersökande arbetssätt fram till en ökad förståelse för vilka möjligheter vi människor har att påverka vår miljö och vår omgivning både nationellt och internationellt. Språk och matematik är viktiga redskap i denna process. NA ger dig en bred behörighet och rustar dig väl för framtida studier.

Natur på L M

 • Studiemotiverade klasskamrater
 • Laborativt arbetssätt
 • Exkursioner med t ex kikare och vadarstövlar
 • Spännande studiebesök i närområdet
 • Diskussioner och seminarier som ger dig tvärvetenskaplig förståelse
 • En miljö präglad av engagemang och kreativitet
 • Regelbunden räknestuga i matematik och fysik samt språkresurs
 • Stockholmsresa med Nobelpriset i fokus
 • Lund- och Köpenhamnsresa där Naturvetenskap-, medicin- och teknikdagarna på Lunds universitet är det centrala
 • Medicinsk fördjupningskurs
 • Musikprofil för dig som spelar instrument
 • Möjlighet att läsa ytterligare språk (Moderna språk 4 och 5, Engelska 7 och Latin)

Musikprofil på Natur
Om du spelar instrument och vill ha möjlighet att göra det tillsammans med andra under dina år på gymnasiet är detta en profil för dig. Då läser du utöver kurserna på naturprogrammet även Ensamble 1 – 100p (i 1:an), Gehörs- och musiklära 1 – 100p (i 2:an) samt möjlighet att tentera Instrument eller Sång – 100p. Utökad studieplan ger möjlighet att få full meritpoäng och behörighet.

Inriktning naturvetenskap
Kurser inom inriktningen:
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Inriktningen naturvetenskap och samhälle
Kurser inom inriktningen:
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Matematik 4 och/eller Moderna språk