Lärare i Samhällsvetenskapliga ämnen

Niclas Andersson

Historia - Religion - Latin
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
niclas.andersson@lme.nu

Hans-Ove Beckman

Filosofi - Geografi - Samhällskunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
hans-ove.beckman@lme.nu

Christian Fehn

Religion
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
christian.fehn@lme.nu

Joel Hagen

Religion - Musik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
joel.hagen@lme.nu

Johannes Hellberg

Religion specialisering
Bibelkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
johannes.hellberg@lme.nu

Anders Hultgren

Geografi - Historia - Samhällskunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
anders.hultgren@lme.nu

Hanna Lundqvist

Religion Specialisering - Matematik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
hanna.lundqvist@lme.nu

Josefine Pap de Pestény

Engelska - Religion - Svenska
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
josefine.pap@lme.nu

Kevin Tarifa

Samhällskunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
kevin.tarifa@lme.nu

Robert Wilzén

Historia - Samhällskunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
robert.wilzen@lme.nu