Återkommande aktiviteter på LM

Elever besöker riksdagen

Under ett läsår sker det mycket olika aktiviteter på LM. Det viktigaste och det som vi ägnar mest tid åt är naturligtvis undervisningen. Men vi tycker det är viktigt att all aktivitet inte enbart går ut på att lära sig ämneskunskap, utan också att man får bra möjlighet att lära känna varandra och ha roligt med sina skolkamrater, parallellt med studierna.

En del av dessa aktiviteter har blivit till traditioner som återkommer varje år och som gör skolåret lite roligare. Dessa har vi valt att lyfta fram här.