Lärare i Naturvetenskapliga ämnen

Magnus Andersson

Biologi - Kemi - Naturkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
magnus.andersson@lme.nu

Pia Andersson

Matematik - Naturkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
pia.andersson@lme.nu

Henrik Balke (tjl)

Fysik - Matematik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
henrik.balke@lme.nu

Arvid Bååth

Biträdande rektor
Biologi - Kemi - Naturkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
arvid.baath@lme.nu

Maj-Cristin Hermansson

Matematik - Bild
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
maj-cristin.hermansson@lme.nu

Eva-Lena Ivarsson

Fysik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
eva-lena.ivarsson@lme.nu

Anna Karp

Matematik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
anna.karp@lme.nu

Hanna Lundqvist

Matematik - Religion
Tel 010 - 172 20 00
hanna.lundqvist@lme.nu

Anna-Karin Niklasson

Biologi - Kemi - Naturkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
anna-karin.niklasson@lme.nu

Johannes Nordberg

Matematik - Naturkunskap
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
johannes.nordberg@lme.nu

Sara Petrén Olauson

Matematik - Fysik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
sara.petren@lme.nu

Daniel Standar

Dataansvarig
Matematik - Fysik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
daniel.standar@lme.nu

Evelina Wedham

Biologi - Matematik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
evelina.wedham@lme.nu

Kristina Åström (tjl)

Matematik
Tel 010 - 172 20 00 (vxl)
kristina.astrom@lme.nu