Elevkåren

Genom att vara medlem i LM Engströms elevkår ges eleverna större chans att påverka och göra skillnad både i och utanför klassrummet. Våra ledord är kunskap, tradition och skolanda och dessa genomsyrar vår verksamhet.

LM Engströms elevkår arbetar aktivt för att medlemmarna ska få en roligare och mer givande skolgång. Vi anordnar allt ifrån påskäggsjakt till killergame. Vi samarbetar med andra kårer och skolor i form av till exempel skidresor. Tillsammans med skolans idrottsförening anordnar vi också varje år en skolkamp mot Ingrid Segerstedts elevkår. Detta i syfte att stärka och föra vidare ”LM-andan” och gemenskapen som finns på skolan.

Tillsammans med skolledningen och lärare anordnar vi temadagar, med exempelvis föreläsningar och debatter.

Alla elever är välkomna att bli medlemmar i LM Engströms elevkår. Varje år väljs en ny styrelse ut vid årsmötet, men det finns alltid rum för fler engagerade och aktiva medlemmar!

Elevkårens styrelse