Elevkåren

Genom att vara medlem i L M Engströms elevkår ges eleverna större chans att påverka och göra skillnad både i och utanför klassrummet. Våra ledord är kunskap, tradition och skolanda och dessa genomsyrar vår verksamhet.

L M Engströms elevkår arbetar aktivt för att medlemmarna ska få en roligare och mer givande skolgång. Vi anordnar allt ifrån påskäggsjakt till killergame. Vi samarbetar med andra kårer och skolor i form av till exempel skidresor. Tillsammans med skolans idrottsförening anordnar vi också varje år en skolkamp mot Ingrid Segerstedts elevkår. Detta i syfte att stärka och föra vidare ”LM-andan” och gemenskapen som finns på skolan.

Tillsammans med skolledningen och lärare anordnar vi temadagar, med exempelvis föreläsningar och debatter.

Alla elever är välkomna att bli medlemmar i L M Engströms elevkår. Varje år väljs en ny styrelse ut vid årsmötet, men det finns alltid rum för fler engagerade och aktiva medlemmar!