Elevföreningarna på LM

På LM finns en rad elevföreningar. Dessa är bl a:

Biståndsföreningen som anordnar basarer, insamlingar, resor, föreläsningar mm till förmån för fattiga och utsatta människor i Rumänien.

Elevkåren består av en styrelse. Styrelsen har valts av kårens medlemmar. Den finns till för att eleverna på ett tydligt sätt skall kunna vara med och påverka skolan.

Idrottsakademin ansvarar för flera idrottsliga aktiviteter. Föreningen ser dessutom till att skolan medverkar i skol-dm, skol-sm osv.

Krister är skolans kristna elevförening.

LM Angels är skolans kamratstödjarförening och består av både lärare och elever (två stycken från varje klass).

Molekulföreningen är en naturvetarnas egen förening.

Ping-King är LMs egna paradsport – en härlig blandning av pingis och King-out

Sällskapsspelssamfundet är föreningen där man spelar alla möjliga sällskapsspel.