Elevföreningarna på LM

På LM finns en rad elevföreningar. Dessa är bl a:

Biståndsföreningen som anordnar basarer, insamlingar, resor, föreläsningar mm till förmån för fattiga och utsatta människor i Rumänien.

Elevkåren består av en styrelse. Styrelsen har valts av kårens medlemmar. Den finns till för att eleverna på ett tydligt sätt skall kunna vara med och påverka skolan.

Idrottsakademin ansvarar för flera idrottsliga aktiviteter. Föreningen ser dessutom till att skolan medverkar i skol-dm, skol-sm osv.

LM Angels är skolans kamratstödjarförening och består av både lärare och elever (två stycken från varje klass).

Krister är skolans kristna elevförening.

Molekulföreningen är en naturvetarnas egen förening.

Teföreningen dricker te och diskuterar.

Stråkföreningen är en förening för elever som gillar att spela stråkinstrument.