LM Angels

LM Angels är skolans kamratstödjarförening. Varje klass väljer två representanter som sedan träffas ca en gång i månaden för samtal och ibland utbildning kring ex. psykisk hälsa, stress och gruppdynamik. Vi anordnar ibland även någon ”happening”.

Att vara LM Angel innebär att man är en person som vill se till andras bästa och är beredd att stå upp för allas rätt till delaktighet och gemenskap. För att passa för uppdraget bör man vara en person som ser andra lite extra och vill verka för en god och positiv stämning i klassen och på skolan.

Det är även viktigt att våga säga till när något inte känns helt bra eller okej.

LM Angels fungerar som en resurs för klasskamrater, mentorer och skolan som helhet. Som LM Angel får man även möjligheten att lära känna och komma nära representanterna i de andra klasserna med samma uppdrag.