L M Angels

L M Angels är skolans kamratstödjarförening. Varje klass väljer 2 representanter.

Eleverna väljs i respektive klasser och får utbildning i hur uppdraget skall utföras. Förutom det dagliga arbetet i klassen har våra”änglar” bl a anordnat ”mysveckor” på skolan.

Från personalen är det Camilla Gilabert och Camilla Valderama  hjälper till och leder ”änglarna”