Molekulföreningen

Är du nyfiken på världen – eller vill du kanske bli? Det finns många frågor som bara väntar på att få ställas.Vad finns i centrum av vår galax, och vad är egentligen mörk materia? Vad är en stamcell och på vilket sätt kan den användas i sjukvården? Hur påverkas vår omvärld av klimatförändringar? Allt detta och en massa annat kan vi få svar på genom att studera naturvetenskap och därför tycker vi att det är viktigt att fler får chansen att fördjupa sig inom de naturvetenskapliga ämnena. Genom att anordna aktiviteter som pluggfika varje fredag, föreläsningar, göra glass med flytande kväve och Nobelmiddag så hoppas vi kunna göra naturvetenskapen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och förkunskaper.

Här hittar du oss på Unga forskare!

Elever som gör glass med hjälp av flytande kväve