Samhällsvetenskapsprogrammet – SA

På Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att utveckla dina kunskaper inom många olika ämnesområden. Genom ett klassiskt undersökande arbetssätt i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och resor kommer dina kunniga och engerade lärare att låta dig möta människors olika livsvillkor och kulturer, såväl nationellt som internationellt. Detta berikar ditt lärande och ger dig inspiration och kunskapsglädje. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet och förbereder dig väl för högre studier.

Samhälle på LM

  • Studiemotiverade miljö
  • Klassisk bildning
  • Föreläsningar, diskussioner och seminarier ger fördjupad förståelse
  • Romresa med inriktning på kultur och historia i antikens Rom i årskurs 3
  • Stockholmsresa med inblick i maktens korridorer i årskurs 2
  • Västgötaresa med fokus på närområdets geografi och historia
  • Möjlighet att läsa ytterligare språk (Engelska 7 och Latin)
  • Regelbunden räknestuga i matematik samt språkresurs
  • Specialiseringskurs: Kriminologi