Huvudman – Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse (PIBUS)

LM Engströms gymnasium drivs av Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse (Pibus) som bildades tidigt 1990-tal då friskolereformen gjorde det möjligt för skolan att växa. Styrelsen såg vikten av att skolan bibehöll en tydlig kristen profil på samma gång som skolan skulle fortsätta att utvecklas pedagogiskt. Skolan fick då namnet LM Engströms gymnasium efter en av skolans grundare, prosten Lars Magnus Engström. Stiftelsen är en idéburen, icke-vinstdrivande, organisation vilket innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Styrelsens ledamöter utgörs av följande personer:

  • Per Bodemar, ordförande
  • Roland Gustafsson, 1:a vice ordförande
  • Maria Flising, 2:e vice ordförande, skolutskottet
  • Anette Asplund, skolutskottet
  • Marcus Björk, skolutskottet
  • Lars Brandt
  • Mats Eskhult
  • Göran Landgren
  • David Lyche, skolutskottet