Huvudman – Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse (PIBUS)

LM Engströms gymnasium drivs utav stiftelse PIBUS, som bildades tidigt 1990-tal då friskolereformen gjore det möjligt för skolan att växa. Styrelsen såg vikten av att skolan hade kvar en tydlig kristen profil på samma gång som skolan skulle fortsätta att utvecklas pedagogiskt. Skolan fick nu namnet LM Engströms Gymnasium, uppkallat efter en av grundarna, prosten Lars Magnus Engström. Stiftelsen är en idéburen, icke vinstdrivande organisation. Det betyder att allt eventuellt överskott från vårt arbete återinvesteras i verksamheten. 

Stiftelsens medlemmar är idag följande:

  • Per Bodemar, ordförande
  • Roland Gustafsson, 2:e vice ordförande
  • Maria Flising, ordförande i skolutvecklingsgruppen
  • Ailen Anderson, skolutvecklingsgruppen
  • Marcus Björk, skolutvecklingsgruppen
  • Lars Brandt
  • Mats Eskhult