Ekonomiprogrammet

På Ekonomi kommer du att utveckla bred ämneskunskap med fokus på ekonomi, entreprenörskap och juridik. Kunniga och engagerade lärare med marknadserfarenhet utvecklar dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar samt hur du skall kommunicera med dem. Vi vill vara med och rusta dig för ett ansvarsfullt förvaltarskap och ett gott ledarskap. Ekonomiprogrammet ger dig en bred behörighet och rustar dig väl för framtida studier.

Ekonomi på LM

  • Studiemotiverade klasskamrater
  • UF
  • Stockholmsresa med inblick i maktens korridorer
  • Londonresa med inriktning på ekonomi och juridik i den internationella storstaden
  • Ullaredsresa medfokus på framgångsrikt företagande
  • Diskussioner och seminarier
  • Studiebesök och samarbete med det lokala näringslivet
  • Möjlighet att läsa ytterligare språk (Moderna språk steg 4 och 5 Engelska 7 och Latin)

Inriktning ekonomi
Kurser på inriktningen:
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Inriktning juridik
Kurser på inriktningen:
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Filosofi 1
Psykologi 2