Kristen profil

Bild med texten "Förstår du vad du läser?" Apg 8:30

Utöver att vara ett gymnasium med hög kvalitet på utbildningen har LM Engströms gymnasium också uppdraget att vara en skola med kristen profil.

Vi vill att det skall märkas genom

  • att vi är rädda om varandra
  • att anställda och elever ser det som en kallelse att göra ett bra jobb
  • att vi ser kristen tro som en resurs som gör tillvaron, begriplig, hanterbar och meningsfull

För att uppnå detta gör vi följande särskilda insatser:

  • Genom att vi dagligen påminner oss om vikten av varje människas unika värde
  • Religion specialisering: Bibelkunskap 100 p (läses av alla elever i årskurs 2 eller 3)
  • Frivillig morgonbön före första lektionen på dagen då undervisande lärare delar något med sina elever.
  • Morgonsamling varje tisdag då hela skolan samlas i Domkyrkan.
  • Temadagar då olika aktuella teman tas upp som en del i elevernas utbildning.

Skolans kristna profil har sin grund i Svenska Kyrkans tradition.