Kristen profil

Utöver att vara ett gymnasium med hög kvalitet på utbildningen har LM Engströms gymnasium också uppdraget att vara en skola med kristen profil.

Vi vill att det skall märkas genom

  • att vi är rädda om varandra
  • att anställda och elever ser det som en kallelse att göra ett bra jobb
  • att vi ser kristen tro som en resurs som gör tillvaron, begriplig, hanterbar och meningsfull

För att uppnå detta gör vi följande särskilda insatser:

  • Genom att vi dagligen påminner oss om vikten av varje människas unika värde
  • Religion specialisering: Bibelkunskap 100 p (läses av alla elever i årskurs 2 eller 3)
  • Frivillig morgonbön före första lektionen på dagen då undervisande lärare delar något med sina elever.
  • Morgonsamling varje tisdag då hela skolan samlas i Domkyrkan.
  • Temadagar då olika aktuella teman tas upp som en del i elevernas utbildning.

Skolans kristna profil har sin grund i Svenska Kyrkans tradition.