Skolans elevhälsoteam

LM Engströms Gymnasium vill värna om hela människan. En viktig del i detta arbete är att se till att vi är väl rustade med resurspersoner, som kan möta elevernas olika behov.

Vårt elevhälsoteam(EHT) består av en skolsköterska, en specialpedagog, en kurator samt skolledningen. EHT har ett nära samarbete med skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare (SYV) samt mentorerna i de olika klasserna. Arbetets mål är att snabbt fånga upp de olika behov som våra elever  har under sina år på L M.