Ekonomiprogrammet

På det ekonomiska programmet utvecklar du dina kunskaper i företagsekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildningen utvecklar även dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar samt hur du skall kommunicera med dem. Kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik liksom förtrogenhet med vårt eget och andras språk.

På L M Engströms Gymnasium vill vi ge dig inblick i hur vårt samhälle styrs och fungerar, ekonomiskt, politiskt och juridiskt. Vi vill vara med och rusta dig för ett ansvarsfullt förvaltarskap och ett gott ledarskap. Du kommer att möta kunniga och entusiastiska lärare med yrkeserfarenheter från näringslivet och med ett varierat arbetssätt.

Skolan samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) och du har möjlighet att pröva på entreprenörskap genom att starta ett eget företag under ditt sista läsår hos oss. Praktik i näringslivet, studiebesök på företag, studieresor till bland annat Stockholm samt föreläsningar av personer med erfarenhet från olika delar av näringslivet och domstolsväsendet är exempel på vad du kommer att vara med om under din gymnasietid här hos oss.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Efter examen från programmet har du behörighet för högskolestudier inom främst ekonomi, humaniora, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning ekonomi
Här kommer du att få kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger bland annat färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik
Här kommer du att få kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.