Estetiska programmet (Musik) – ES

ES ger fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Dina engagerade och kunniga lärare utvecklar ditt musikutövande, ditt konstnärliga skapande och förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. På L M har vi valt att fokusera på sång där körsång är en viktig del. Alla våra musikelever deltar i vår körverksamhet och i våra olika ensembler. Du får dessutom möjlighet att spela instrument eller fördjupa dig i solosång. ES ger dig en bred behörighet och rustar dig väl för framtida studier.

På estetprogrammet har vi nyligen gjort inspelningar som finns på Spotify:
L M Engströms musikklasser med albumet ”Lägg din hand i min”.

Musik på LM

 • Studiemotiverade klasskamrater
 • Bred behörighet
 • Ger förutsättningar för dig som vill arbeta som musiker
 • Stockholmresa med musik i centrum
 • Musikalprojekt t ex Mamma Mia, Grease, Skönheten och odjuret
 • Körresa
 • Undervisning i valfritt instrument
 • Möjlighet att läsa ytterligare språk (Moderna språk steg 4 och 5, Engelska 7 och Latin)
 • Regelbunden räknestuga i matematik samt språkresurs
 • Möjlighet att läsa kursen Orgel som utökad kurs
 • Konserter och framträdande på stora och små scener
 • Hemkänsla skapar trygghet och frihet

Kyrkomusiker – en möjlig yrkesbana

I framtiden kommer det att finnas ett stort behov av att anställa kyrkomusiker i Svenska kyrkan och andra samfund. Att kunna spela orgel är ett villkor för att komma in på en del yrkesutbildningar till kyrkomusiker. Vi vill därför erbjuda alla elever på musikprogrammet undervisning i orgel utöver de obligatoriska instrument/sång kurserna som redan ingår i programmet.