Estetiska programmet – Musikprogrammet

Musikprogrammet ger fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

På L M Engströms Gymnasium har vi valt att fokusera på sång där körsång är en viktig del. Alla våra musikelever deltar i vår körverksamhet och i våra olika ensembler. Du får dessutom möjlighet att spela ett instrument eller fördjupa dig i solosång.

Under ledning av våra engagerade och kunniga lärare prövar du på alla typer av musik. Pop, rock, gospel och klassisk musik är exempel på musikstilar du kommer att få arbeta med hos oss. Eleverna framträder under sin gymnasietid mycket inför publik, eftersom vi anser att det är en viktig del i deras musikaliska utbildning. ”Änglakör” i Levande julkrubba, lunchkonserter, kvällskonserter i skolans matsal och våra fredagsgudstjänster är exempel på aktiviteter som du kommer att delta i med sång och musik.

Varje år spelar vi in en julskiva som säljs till förmån för Stadsmissionen. Vi har en studio där eleverna har möjlighet att pröva på att spela in sin musik. Under det sista året deltar du i en musikal som du tillsammans med dina klasskamrater sätter upp på någon av scenerna i Göteborg. De senaste åren har exempelvis Herkules, Mamma Mia och Grease framförts på bland annat Backateatern. I samband med detta kommer kursen Ljudteknik väl till pass.Det är en kurs som vi vet att det finns ett stort intresse för. Konsertbesök från olika folkhögskolor och musikhögskolan samt studieresor till bland annat Stockholm är andra exempel på aktiviteter du deltar i hos oss. Genom att framträda och delta i olika evenemang vet vi att ditt självförtroende växer och du får en härlig gemenskap med dina klasskamrater när ni genomför roliga och intressanta projekt tillsammans.

Estetiska programmet med inriktning musik är högskoleförberedande. Efter examen kommer du att ha kunskaper för högskolestudier inom främst musik samt humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. På LM Engströms Gymnasium vill vi att du skall få så bred behörighet och så många meritpoäng som möjligt. Därför läser alla elever på musikprogrammet ett modernt språk omfattande 100 poäng samt ges möjlighet att läsa Matematik 2b och 3b på vardera 100 p.

Kyrkomusiker – en möjlig yrkesbana

I framtiden kommer det att finnas ett stort behov av att anställa kyrkomusiker i Svenska kyrkan och andra samfund. Att kunna spela orgel är ett villkor för att komma in på en del yrkesutbildningar till kyrkomusiker. Vi vill därför erbjuda alla elever på musikprogrammet undervisning i orgel utöver de obligatoriska instrument/sång kurserna som redan ingår i programmet.