Samhällsvetenskapsprogrammet

På det samhällsvetenskapliga programmet kommer du att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen. Detta gör du genom att fördjupa dig i ämnen som geografi, historia, religion och samhällskunskap. Tillsammans med dina lärare och klasskamrater gör du tidsresor i vår historia. Vi utforskar hur människan, med sitt förnuft och sin känsla, med idéer och vilja påverkar vår värld och formar våra livsvillkor i politik och kulturliv. I undervisningen hjälper vi dig att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

På L M Engströms Gymnasium möter du kunniga lärare med stor kunskapsglädje och olika arbetssätt. Föreläsningar, individuellt arbete och grupparbete varvas med studiebesök och studieresor, bland annat vår kulturhistoriska resa till Rom, Västgötaresan, och Stockholmsresan. Göteborgs museer, musikscener och spännande arkitektur ger liv åt vår utforskning av kultur- och idéhistorien. Målet är att du ska skapa dig en uppfattning i olika samhällsfrågor samtidigt som din förmåga att förhålla dig till andra människors åsikter och ställningstagande utvecklas.

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område, men även inom humaniora, teologi och juridik.