Filmklipp om LM Engströms gymnasium

På denna sida har vi samlat några av de filmer som vi gjort för att du ska få en bättre bild om hur det är att gå på LM.

Kortfilm om LM och Informationsmöte från Öppet hus 17 januari 2022.
En film om LM Engströms gymnasium
Fyra elever som presenterar skolan under öppet hus
Filmer om de olika programmen
En film om LM Engströms gymnasium - Ekonomiprogrammet
En film om LM Engströms gymnasium - Estetiska programmet (musik)
En film om LM Engströms gymnasium - Naturvetenskapliga programmet
En film om LM Engströms gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet
Intervju/Samtal med elever från de olika programmen
Film - en intervju med några ekonomielever under gymnasiedagarna 2020
Film - en intervju med några musikelever under gymnasiedagarna 2020
Film - en intervju med några naturelever under gymnasiedagarna 2020
Film - en intervju med några samhällselever under gymnasiedagarna 2020