Elevhälsan

Maria Engström

Skolsköterska
Tel: 010 - 172 20 10
maria.engstrom@lme.nu
Mottagning:
Måndag
Tisdag
Torsdag

Annika Skilling

Skolsköterska
Tel: 010 - 172 20 08
annika.skilling@lme.nu
Mottagning:
Tisdag
Onsdag
Fredag

Gabriel Skilling

Skolkurator
Tel 010 - 172 20 09
gabriel.skilling@lme.nu
Mobil: 0725 - 04 57 52

Marie Thörn

Specialpedagog
Tel: 010 - 172 20 11
marie.thorn@lme.nu

Claes Burman

Skolläkare.
Tidsbeställning via skolsköterska.